Indicatori de performanta in logistica (1). Sofer

Va prezint in paginile urmatoare cativa indicatori de performanta de utilizat in evaluarea activitatii soferilor.

Obiectiv de performanta: Minimizarea costurilor logistice
Definitie: Scaderea pana la cel putin un nivel minim stabilit (poate fi 0) a costurilor determinate de erori logistice din vina angajatului
Unitate de timp: luna/trimestru/an, stabilita de companie in functie de politica de resurse umane

Indicatori de performanta
1) Cost penalitati determinate de erori logistice
Definitie: Valoarea totala a amenzilor, penalitatilor si taxelor de orice fel platite in plus de companie ca urmare a nerespectarii obligatiilor de serviciu asa cum au fost ele definite in fisa postului (ex. nu a respectat ruta, a fost oprit de politie pentru culpe in trafic, etc.)
Modalitate de calcul: suma tuturor cheltuielilor suplimentare determinate de nerespectarea regulilor de mai sus, asa cum au fost ele definite de regulamentul intern, fisa postului precum si legislatia rutiera in vigoare
Tinta: stabilita de companie, se poate considera ca orice cost mai mare ca 0 reprezinta o neindeplinire a indicatorului de performanta si acestuia i se va atribui la evaluare 0%

2) Numar erori scriptice
Definitie: Numarul identificat sau semnalat de neconformitati la indeplinirea unor formalitati scriptice, in conformitate cu procedurile interne sau legislatia in vigoare
Modalitate de calcul: in functie de procedurile interne de management al calitatii, gestionarea neconformitatilor si monitorizarea indeplinirii KPI poate fi alocata fie personalului specializat din departamentul de resurse umane, fie superiorului direct, fie altui angajat desemnat cu evaluarea personalului
Varianta de calcul: valoare amenzi si alte cheltuieli determinate de neintocmirea sau verificarea corecta a documentatiei (de transport, expeditie, etc.) aflata in sarcina directa a angajatului
Tinta: se poate stabili un numar de 1-3 neconformitati, orice depasire a numarului maxim specificat poate fi considerata ca neindeplinire a targetului de performanta

3) Valoare produse deteriorate
Definitie: Valoarea totala a produselor deteriorate din vina proprie, in timpul manipularii/transportului si aflate in gestiunea directa a angajatului, pe perioada transportului intre doua locatii
Modalitate de calcul: se va calcula valoarea totala a produselor deteriorate fara TVA
Tinta: se stabileste de catre companie, poate fi 0, orice cost suplimentar fiind imputabil angajatului

4) Cost reparatii autovehicul
Definitie: valoarea totala a reparatiilor necesitate la autovehiculul aflat in gestiunea directa a angajatului, reparatii determinate de deteriorarea autovehicului din vina directa si nemijlocita a acestuia (accident din vina sa, neasigurarea corespunzatoare, etc.)
Modalitate de calcul: valoare totala (RON, fara TVA) reparatii aferente deteriorarii autovehicului din vina directa si nemijlocita a angajatului
Tinta: In functie de riscurile asociate activitatii angajatului (ex. sofer limuzina versus transport marfa in mediul rural), compania stabileste o valoare maxima admisa

In evaluarea angajatului, calibrarea indicatorilor de performanta, adica ponderea acestora in evaluarea performantei trebuie sa tina cont de specificul activitatii companiei, specificul sarcinilor angajatului.
Exemplu:
1) Sofer marfa (produse electronice) in oras
Obiectiv de performanta unic: Minimizarea costurilor logistice (100%)
Indicatori de performanta:
– Cost penalitati determinate de erori logistice (25%)
– Numar erori scriptice (10%)
– Valoare produse deteriorate (40%)
– Cost reparatii autovehicul (25%)

2) Sofer transport produse alimentare perisabile din mediul rural in cel urban
Obiectiv de performanta unic
: Minimizarea costurilor logistice (100%)
Indicatori de performanta:
– Cost penalitati determinate de erori logistice (30%)
– Numar erori scriptice (10%)
– Valoare produse deteriorate (30%)
– Cost reparatii autovehicul (30%)

Se observa ca, in cazul celui de-al doilea angajat, se acorda o mai mare importanta indeplinirii tintelor de performanta referitoare la respectarea legislatiei rutiere si la intretinerea in bune conditii a autovehicului, tinand cont de faptul ca acesta desfasoara o activitate ce presupune deplasarea pe drumuri judetene/ nationale intre localitati, unde exista un risc asociat mai mare in relatie cu politia rutiera, probabilitatea producerii de accidente.
In plus, s-a acordat o pondere mai mica valorii produselor deteriorate, tinand cont de diferenta de valoare intre cele doua tipuri de produse

Sa presupunem ca, in urma evaluarii personalului, s-au obtinut urmatoarele rezultate :

Unitate de timp: an calendaristic (dupa fiecare an se efectueaza evaluarea)
– KPI1: Cost penalitati determinate de erori logistice (RON); Tinta: maxim 1000 RON
– KPI2: Numar erori scriptice; Tinta: 1 eroare
– KPI3: Valoare produse deteriorate (RON); Tinta: maxim 500 RON
– KPI4: Cost reparatii autovehicul (RON); Tinta: maxim 500 RON

tabel

Calcul indeplinire obiectiv (varianta 1):

Sofer 1: 0.25*100%+0.1*100%+0.4*0+0.25*100% = 60%
Sofer 2 : 0.30*100%+0.10*100%+0.3*0+0.30*100% = 70%

Chiar daca se observa ca procentajul de indeplinire al indicatorilor de performanta este mai mare in cazul celui de-al doilea sofer, o privire in detaliu asupra indicatorilor de performanta si a modalitatii de calcul a acestora, releva faptul ca orice depasire a tintei maxime a fost considerata neindeplinire, deci s-a acordat 0%, dar nu s-a tinut cont de procentul cu care s-a depasit tinta maxima (% Atins_2). In cazul depasirii tintei maxime, se va acorda un procentaj negativ.

Calcul indeplinire obiectiv (varianta 2):
Sofer 1: 0.25*100%+0.1*100%-0.4*100%+0.25*100% = 20%
Sofer 2 : 0.30*100%+0.10*100%-0.3*100%+0.30*100% = 40%

Diferenta de performanta apare ca fiind mai mare in medie pentru ca in a doua varianta de calcul s-a tinut cont de ponderea diferita acordata indicatorului de performanta

Valoarea produselor deteriorate va fi imputabila angajatului si performanta sa este reflectata in calculul indeplinirii obiectivului de performanta. O astfel de calibrare este utilizata pentru a nu avea rezultate aberante (procent negativ de indeplinire a obiectivului) si pentru a asigura o reflectare cat mai obiectiva a riscurilor asociate activitatii in evaluarea performantei angajatului.
Trebuie luata in calcul valoarea unitara a produselor transportate, dificultatea inlocurii acestora si costurile aferente, gradul de perisabilitate, etc.

O modalitate alternativa de calcul poate fi acordarea unui anumit procent de penalizare din indicatorul de performanta respectiv pentru fiecare suma fixa ce depaseste valoarea maxima acceptabila ce a fost identificata drept tinta.
De exemplu, pentru fiecare 500 RON in plus valoare produse deteriorate, se va acorda un procentaj de penalizare de 10%.
Astfel, la o tinta de 500 RON/an valoare produse deteriorate, o valoare constatata la evaluare de 6500 ron, inseamna 120% (cu minus), o valoare de 1000 RON inseamna un procent de penalizare (cu minus) de 10%, adica 500 RON peste tinta maxima admisa.

Posted in Modele indicatori de performanta Tagged with: , , , ,

Leave a Reply

Categorii

Like us on Facebook